Featured Video Play Icon

Strata of Sarakatsanoi Nomads

A 15′ mini doc to support the post doctoral research of Takis Dasios on Sarakatsani of Agrafa, Evritania, Greece.
Camera:
George Karvelas
Babis Tsoutsas
Editing:
Nikos Pittas